HomeBlogMapy Google zavádějí živý náhled s rozšířenou realitou pro navigaci uvnitř budov

Mapy Google zavádějí živý náhled s rozšířenou realitou pro navigaci uvnitř budov

Mapy Google představily novou funkci, která uživatelům usnadňuje navigaci ve vnitřních prostorách pomocí technologie rozšířené reality (AR). Funkce nazvaná Live View poskytuje uživatelům při pohybu ve vnitřních prostorách pokyny a navádění v reálném čase.

Co je Live View?

Live View je nová funkce v Mapách Google, která využívá technologii rozšířené reality k navigaci v interiéru. Tato funkce umožňuje uživatelům podržet telefon a zobrazit virtuální pokyny a značky překryté reálným prostředím.

Jak funguje živý náhled?

Funkce Live View využívá kombinaci GPS, počítačového vidění a technologie strojového učení k vytvoření mapy prostředí uživatele v reálném čase. Funkce funguje tak, že analyzuje okolí uživatele a následně v reálném čase překrývá virtuální značky a pokyny na živý pohled kamery.

Uživatelé mohou jednoduše přiložit telefon a namířit kameru na své okolí, aby se jim zobrazily virtuální značky a pokyny překryté reálným prostředím. Tato funkce je k dispozici pro různé vnitřní prostory, včetně letišť, nákupních center a dopravních stanic.

Proč Mapy Google zavádějí živé zobrazení?

Mapy Google již nějakou dobu pracují na zlepšení navigace ve vnitřních prostorách, protože tradiční mapové technologie mohou být ve vnitřních prostorách, kde je signál GPS slabší, méně účinné. Společnost Google doufá, že zavedením funkce Live View usnadní uživatelům orientaci ve vnitřních prostorách a usnadní a zpřesní orientaci.

Jaké jsou výhody živého náhledu?

Funkce Live View má pro uživatele Map Google několik potenciálních výhod. Tato funkce může uživatelům pomoci snadněji a přesněji se orientovat ve složitých vnitřních prostorách, jako jsou letiště nebo nákupní centra. Tato funkce může uživatelům také pomoci ušetřit čas tím, že jim v reálném čase poskytne návod a pokyny, a snížit stres tím, že se nebudou muset ptát na cestu nebo nahlížet do fyzické mapy.

Závěr

Live View je slibný doplněk Map Google, jehož cílem je zlepšit navigaci v interiéru pomocí technologie rozšířené reality. Tato funkce má pro uživatele několik potenciálních výhod, včetně snadnější a přesnější navigace ve vnitřních prostorách. Těšíme se na to, jaký dopad bude mít tato funkce na uživatelské prostředí Map Google.

Must Read
Related News