DomovBlogMapy Google spúšťajú funkciu Live View AR Directions na navigáciu vo vnútri

Mapy Google spúšťajú funkciu Live View AR Directions na navigáciu vo vnútri

Mapy Google predstavili novú funkciu, ktorá používateľom uľahčuje navigáciu vo vnútorných priestoroch pomocou technológie rozšírenej reality (AR). Táto funkcia s názvom Live View poskytuje používateľom pokyny a navádzanie v reálnom čase, keď sa pohybujú vo vnútorných priestoroch.

Čo je Live View?

Live View je nová funkcia v Mapách Google, ktorá využíva technológiu rozšírenej reality na navigáciu v interiéri. Táto funkcia umožňuje používateľom podržať telefón a zobraziť virtuálne smery a značky prekryté reálnym prostredím.

Ako funguje živý náhľad?

Funkcia Live View využíva kombináciu GPS, počítačového videnia a technológie strojového učenia na vytvorenie mapy prostredia používateľa v reálnom čase. Funkcia funguje tak, že analyzuje okolie používateľa a potom v reálnom čase prekrýva virtuálne značky a pokyny na živý pohľad kamery.

Používatelia môžu jednoducho podržať telefón a namieriť kameru na svoje okolie, aby sa im na reálnom prostredí zobrazovali virtuálne značky a pokyny. Táto funkcia je k dispozícii pre rôzne vnútorné priestory vrátane letísk, nákupných centier a dopravných staníc.

Prečo Mapy Google zavádzajú funkciu Live View?

Google Maps už nejaký čas pracuje na zlepšení navigácie vo vnútorných priestoroch, pretože tradičná technológia mapovania môže byť menej účinná vo vnútorných priestoroch, kde je signál GPS slabší. Spoločnosť Google dúfa, že zavedením funkcie Live View uľahčí používateľom navigáciu vo vnútorných priestoroch a ľahšie a presnejšie sa v nich zorientujú.

Aké sú výhody živého náhľadu?

Funkcia Live View má pre používateľov služby Mapy Google niekoľko potenciálnych výhod. Táto funkcia môže používateľom pomôcť ľahšie a presnejšie sa orientovať v zložitých vnútorných priestoroch, ako sú letiská a nákupné centrá. Táto funkcia môže tiež pomôcť používateľom ušetriť čas poskytovaním pokynov a usmernení v reálnom čase a znížiť stres tým, že sa nemusíte pýtať na cestu alebo sa obracať na fyzickú mapu.

Záver

Funkcia Live View je sľubným doplnkom Map Google, ktorého cieľom je zlepšiť navigáciu v interiéri pomocou technológie rozšírenej reality. Táto funkcia má pre používateľov niekoľko potenciálnych výhod vrátane jednoduchšej a presnejšej navigácie vo vnútorných priestoroch. Tešíme sa na to, aký vplyv bude mať táto funkcia na používateľskú skúsenosť s Mapami Google.

Must Read
Related News